II. ročník Praktická dětská obezitologie Poděbrady 14. - 15. června 2013

16.01.2013 15:08

Pro velký úspěch Konference Praktická dětská obezitologie na podzim v Poděbradech připravujeme s Léčebnou Dr. Filipa II. ročník konference v termínu 14.-15. června 2013 www.detska-lecebna.cz , který si klade za cíl nejen ukázat na konkrétních kazuistikách, že lze dětskou nadváhu řešit v omezených podmínkách každodenní terénní praxe, ale především iniciovat spolupráci praktických lékařů pro děti a dorost, nutričních terapeutů a poradců. V přípravě jsou: blok lázeňské péče, obezitologický, endokrinologický, fyzioteropeutický, psychologický, nutriční a ošetřovatelský.