PF 2014

23.12.2013 16:03

Vážení bojovníci proti dětské obezitě

 

Dovolte mi poděkovat Vám za úspěšnou spolupráci a podělit se s Vámi ke konci roku 2013 s jeho průběhem v našem Dětském obezitologickém centru FN Motol.

Velice úspěšný rok uzavíráme pro naše pracoviště se zarmucující zprávou, že jej opouští MUDr. Ulrika Barčáková. Za 6 let spolupráce se zodpovědně, s osobním nasazením a velice úspěšně věnovala našim klientům. Vedle toho se aktivně podílela na odborném rozvoji nejen centra, ale především nás inspirovala na poli prevence. Pevně věříme, že své bohaté zkušenosti zúročí i v ambulantní praxi a těšíme se na perspektivní spolupráci. Zejména děkujeme za její oddanost boji proti dětské obezitě, za její mateřský přístup a přejeme ji v novém roce mnoho úspěchů jak v profesním, tak osobním životě.

Vzhledem k tomu prosíme počátkem roku o omluvení prodloužení objednávající doby. V současnosti je možné realizovat objednávky výhradně na sesterně tel. 224433816.

 

S dětmi proti obezitě na webu.

V tomto roce došlo kmvytvoření webového portálu sdetmiprotiobezite.cz . Návštěvnost stránek vysoce překročila předpoklad a dosáhla 10 000 unikátních přístupů. Projekt sdetmiprotiobezite.cz lze hodnotit jako originální a inovativní preventivní webový portál, který v současné době nemá v českém internetovém prostředí obdoby a ve světovém měřítku se řadí k ojedinělým projektům, které zpracovávají problematiku dětské nadváhy a obezity jak pro laickou tak pro odbornou veřejnost. Projekt přináší originální produkty, které lze využívat v každodenní klinické praxi pro konkrétní jedince ohrožené rozvojem nadváhy včetně jejich rodinného zázemí. Vyjádření uznání a poděkování za nezištnou spolupráci náleží vedle erudovaných autorů a garantů poradcům a konzultantům, kteří přispěli ke zdárnému naplnění projektového zadání.

V příštím roce jsou naplánovány dva odborné semináře v Čechách a dva na Moravě, které budou představovat možnosti využití portálu a preventivně-léčebný postup v ambulantní praxi PLDD. Pokud budete mít zájem o aktuální informace k seminářům, prosím o zaregistrování k odběru Newsletterů na úvodní stránce sdetmiprotiobezite.cz  pokud jste tak doposud neučinili.


Postupy prevence nadváhy a obezity v kojeneckém věku

V tomto roce došlo k sestavení Literárního souhrnu prevence a léčby nadváhy v kojeneckém věku, Postupů prevence nadváhy a obezity v kojeneckém věku aPraktických rad prevence nadváhy v kojeneckém věku. Výstupy projektu lze hodnotit jako originální a inovativní preventivní postup, který v současné době nemá ve světovém měřítku obdoby. Díky projektu se podařilo v české odborné veřejnosti iniciovat živý zájem o problematiku nadváhy a obezity v nejmladších věkových kategoriích. TextPostupů prevence nadváhy a obezity v kojeneckém věku prošel nadstandardním kritickým připomínkováním, které zvýšilo jeho odborné kvality a otevřelo i další závažná diskusní témata. Výstupů projektu umožňují jeho použití v každodenní klinické praxi pro konkrétní jedince ohrožené rozvojem nadváhy včetně jejich rodinného zázemí a naplňují základní principy primární prevence komplexu metabolických civilizačních onemocněním. Díky tomu projekt překonal své původní zadání. Výstupy projektu jsou určené ročně minimálně pro 7- 10.000 ohrožených kojenců a sekundárně násobky rodinných příslušníků a jejich komunitního prostředí. Vyjádření poděkování a uznání náleží vedle členů pracovního týmu a odborným garantům i řadě poradců, konzultantů a oponentů, kteří přispěli ke zdárnému ukončení projektu.

Začátkem  nového roku bude spuštěna zkušební verze navazujícího projektu S kojenci proti obezitě na webu, který zpřístupní projekt Postupů prevence široké odborné, ale i laické veřejnosti. Pokud budete mít zájem podílet se na zkušebním provozu nebo využívat projekt pro klinickou praxi, neváhejte se v předstihu registrovat. V případě spuštění ověřovací verze, budete automaticky o otevření webových stránek informováni.


Dětská obezitologická poradna Butterfly Care

V tomto roce došlo k standardizaci protokolární léčby nadváhy a obezity v ambulantní praxi v 10 jednoměsíčních návštěvách. Odborným garantem léčby dětské obezitologické poradny je praktický lékař pro děti a dorost, který spolupracuje s nutricionistou. Nutricionista postupuje podle pevného protokolu Butterfly®Care v měsíčních intervalech. Pediatr spolupracuje na výběru vhodných klientů, kteří jsou následně monitorováni dětskou sestrou. Tržní klientskou cenu nastavuje nutricionista a ve školním roce 2013/2014 je zajištěna podpora OZP, která   přispívá částkou max. 3500 Kč na klienta, z čehož 500 Kč je vyhrazeno pro vyšetření u lékaře.

Pokud spolupracujete s nutričním terapeutem nebo výživovým poradcem, který by měl zájem o vybudování Dětské obezitologické poradny Butterfly®Care, neváhejte jej kontaktovat s koordinátorkou Ing. Vyhnalovou petra_vyhnalova@centrum.cz. Ve středu 22.1. 2013 proběhne v Praze projektový seminář.

 

Konference Praktická dětská obezitologie

Tento rok jsem spolupořádali 14.-15. 6. úspěšný 2. ročník konference Praktická dětská obezitologie tradičně v Poděbradech. Velké poděkování vedle erudovaných přednášejících náleží Lázním Poděbrady a.s. a především pracovníkům Dětské léčebny Dr. Filipa, kteří vytvořili výjimečnou až rodinnou atmosféru. Podařilo se díky jejich iniciativě sestavit CD s prezentacemi, které na konferenci zazněly. Pokud budete mít o něj zájem, můžete se na mě obrátit o jeho zaslání. Pracovníkům Dětské léčebny náleží v tomto roce  zasloužené uznání za excelentní zvládnutí přechodu na zkrácený lázeňský režim léčby dětské obezity a přesto udržení standardně vysokého redukčního potenciálu.

Příští 3. ročník konference je plánovaný jako bienální na rok 2015 a budeme se těšit na setkání zaměřeném především na kazuistiky. Velice bychom přivítali Váš názor, zda je vyhovující jarní termín, nebo byste přivítali přidružení konference na podzim k tradiční konferenci Dětská výživa v teorii a praxi.

 

Žij zdravě

Tento rok jsme se podíleli na nosném projektu Žij zdravě VZP ČRMimo jiné došlo ke skompletizování blogu Dětského obezitologa, který zaznamenává průběh ambulantní práce na obezitologickémP

 

Především si dovolujeme poděkovat společnosti Medical Access Solutions sro, bez jejíž podpory by bylo nereálné realizovat naše projekty.

Děkujeme za Vaši dosavadní přízeň, velké množství zasílaných klientů a vyjádření Vaší podpory. Přejeme Vám příjemné prožití zbytku adventu a pokud by jste měli zájem o tip pod stromeček, vřele Vám doporučujeme výjimečnou publikaci Prof. Nevorala:  Praktická pediatrická gastroenterologie, hepatologie a výživa.

S přáním radostných Vánočních svátků a na plodnou spolupráci v novém roce se těší

Zlatko Marinov