Závěrečná zpráva z KONFERENCE KAZUISTIK A METODIKY AMBULANTNÍ PRÁCE Praktická dětská obezitologie 12.-13. října 2012 v Poděbradech

14.10.2012 21:46

 

Uspořadatel: Lázně Poděbrady a.s., Léčebna Dr.L.Filipa,  Medical Access Solutions s.r.o

Záštita: Společnost praktických lékařů pro děti a dorost, Odborná společnost praktických dětských lékařů, Česká lékařská společnost

Generální sponzor: VZP ČR

Mediální podpora: Vox pediatriae, Tempus medicorum

Odborné zajištění: MUDr. Zlatko Marinov, vedoucí lékař Dětského obezitologického centra Pediatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol Praha a MUDr. Blanka Kosová, vedoucí lékařka Léčebny Dr. L. Filipa Poděbrady

Celkový počet účastníků: 127

Aktivní účastníci: 23 Lékaři: 92 Zdravotničtí pracovníci: 21 Nutriční poradci: 14 Hosté: 3

Celkové hodnocení:

Konference proběhla  na vysoké prezentační  a odborné úrovni, která byla vyjádřena vyžádáním převedení prezentací do publikační formy v v profesně odborném časopise Vox pediatrae. Organizace byla profesionální a důstojná. Samotní účastníci hodnotili konferenci vysoce kladně a vyzdvihovali přátelskou a otevřenou atmosféru. Zúčastnění projevili neformální zájem o účast na dalším ročníku konference.

Inovativní poselství:

Hlavní preventabilní období dětské obezity se posouvají do kojeneckého a předškolního věku.

Nejúspěšnější léčba dětské obezity je včasná léčba v předškolním věku.

Alarmující data výskytu nadváhy a obezity v adolescentním věku.

Negativa:

Nedodržení časového harmonogramu a prodlužování délky odborných bloků.

Pátek 12.10.2012 kazuistický seminář  9.00 – 18.00 hod :

9.15-11.05  1. blok: Patognomická obezita a endokrinologie tukové tkáně

Jak léčit tyto obezní?  (Syndrom Prader-Willi, WAGR a Moon-Biedel)  – Prof.MUDr.Lidka Lisá,Dr.Sc., Praha

Diskuse:

Do obrazu běžné dětské obezity nepatří:

Dismorfismus

Snížení růstového tempa nebo o dvě linie odlišné růstové pásmo oproti rodinné predikci

Disociace mezi stupněm obezity a nepřítomností patologických nálezů v metabolismu

Mentální retardace

Hypogánadismus

Obezita jako rizikový faktor kardiovaskulárních onemocnění– MUDr. Anna Trojanová,  Praha

Diskuse:

V pediatrii kritéria metabolického syndromu neakceptována, lépe definovat kardiometabolické riziko z vícero parametrů.

 Při rodinné zátěži a pozitivním vyšetření při preventivní prohlídce v 5 letech odeslat a dispenzarizovat u spádového kardiologa a nečekat až na rozvoj márkrů KV rizika.

Obtíže s velikostí manžety při měření tlaku u monstrózní obezity, které mohou vést k chybným závěrům.

První volba antihypertensiva : ACE-inhibitory, ale nutná individualizace.

Monstrozní obezita s DM II – MUDr.  Jaroslav Škvor, CSc., Ústí nad Labem

Pracoviště nejsou vybavena pro  supermonstrózní obezity: nedostatečný rozsah vah, velikost manžet tlakoměrů, velikost dveří, nosnost lůžek, nosnost vyšetřovacích přístrojů.

Jak to že byla na vyšším pracovišti vyšetřena adolescentka náhodně až s hmotností 206 kg a rozvinutým DM II. typu, když prošla preventivními prohlídkami?

Diskuse:

Rodiče neakceptují PLDD, jejich klinické nálezy nadváhy a obezity. Buď rezignace nebo klienti přecházejí k jinému PLDD, který kliniku neřeší.

Obecně se vytrácí zdravotní autorita PLDD.

Komplikace u dítěte s monstrózní obezitou - MUDr. Petra Krčková, Martina Vítová, Prof.MUDr. František Stožický Dr.Sc., Plzeň

Fakt to jde – MUDr. Jana Hanáková, Prostějov

Dobrá zkušenost s týdenní edukačním pobytem pro rodiče s předškoláky Křetín https://www.detskelecebny.cz/kretin/verejnost.php?stranka=tydenni-pobyty

Lépe dnes řešit reálně 2 kg nadváhy než za dva roky nereálně 20 kg obezity, zvlášť když se rozvíjejí kardiometabolické komplikace.

11.30 – 13 10  2. blok: Obezita u kojenců a v raném předškolním věku

Diskuse přesunuty na workshop

Běžná kojenecká obezita: ne rarita ale realita - MUDr. Zlatko Marinov, Praha

Chronická dětská obezita vzniká ve 40% případů  v kojeneckém a raném batolivém věku a díky adiposity rebound uniká často detekci

První v rodině bývá obézní dítě

Při nadváze u kojenců  je nutné používat k vyhodnocení grafy BMI

Kazuistiky mladšího předškolního věku – MUDr. Marie Finková, Praha

Velmi dobré efekt léčby v předškolním věku i v 2 měsíčních intervalech kontrol, ale delší intervaly snižují efektivitu.

Kazuistiky předškolního věku – MUDr. Ulrika Barčáková, Praha

Velmi dobrá compliance dětí a rodiny v obezitologické ambulanci v předškolním věku: čím dříve tím lépe a jednodušeji.

Jak hodnotit růst kojeného dítěte v prvních měsících života – Ing. Jana Vignerová, CSc., Praha

https://www.szu.cz/publikace/data/rust-kojenych-deti

Při hodnocení nadváhy a podváhy u plně kojených respektive jejich růstového tempa a následné případné intervence příkrmů je vhodné použít nově doplněné růstové křivky váhy a hmotnostně výškových grafů, které lze stáhnout na https://www.szu.cz/publikace/data/program-rustcz-ke-stazeni  Poznámka: pro vizualizaci nově doplněných zelených křivek pro plně kojené v Růst.cz je nutné zaškrtnout okénko vpravo dole.

14.00 – 15.40  3. blok: Psychopatologie u obezit

Léčba obezity může někdy vést k rozvoji mentální anorexie – PhDr. Marie Nesrstová, Praha

Diskuse:

Za dětskou nadváhou se může ukrývat porucha příjmu potravy i u dětí od 7-8 let.

Vhodné v prevenci rozvoje mentální anorexie sledovat dlouhodobě nejméně 1x ročně

především klientky, které v prepubertě redukovaly nadváhu.

 Syndrom týrané rodiny v obezitologické ambulanci – MUDr. Zlatko Marinov, PhDr. Marie Nesrstová,  Praha

Diskuse:

Psychopatologie se mohou podílet na rozvoji dětské nadváhy a je nutné po nich cíleně pátrat.

Dětský psycholog musí být interní součástí dětských obezitologických paracovišť.

Problematika obezity dospívajících – MUDr. Renata Pilcová, Ph.D., Praha

Neporovnatelně obtížnější terapeutická skupina oproti předškolnímu a ranému školnímu věku. Často přítomen rodinný nesoulad, který vede k výtěžnější individuální léčbě bez přítomnosti rodičů.

Ve studii Copat z důvodu dosažení kritické hmotnosti urychlení nástupu menarché o 1 rok u českých obézních dívek.

Diskuse:

Leptin vyřazen ze spouštěcího mechanismu puberty.

Nejlépe odeslat při zájmu rodičů na specializované pracoviště zavčas v předškolním věku i jen při podezření na rozvoj nadváhy.

Skupinová versus individuální psychoterapie u obezity – Mgr. Zuzana Boušková,  Karlovy Vary

16 00 – 18.10  4. blok:  Lázeňská péče

Problematika lázeňské léčby obezity - postřehy z každodenní praxe v léčebně - úskalí, úspěchy i kompromisy naší práce - doplněno kazuistikami; praktické informace pro lékaře v terénu – MUDr. Blanka Kosová a kolektiv, Poděbrady

Kazuistika žáka ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí z pohledu školního psychologa – PhDr.Dana  Marková, Poděbrady

Předběžné výsledky studie COPAT – RNDr., PhD. Hana Zamrazilová, Praha

Nepředpokládaně vysoký až alarmující výskyt nadváhy, obezity a metabolického syndromu u  českých adolescentů.

Diskuse:

Výskyt nadváhy v současnosti vyšší v ČR než u eurokavkazké populace v USA.

Podobný výskyt i u náhodně vybraných školáků v regionu Liberec, Hradec Králové.

Obvod pasu se u obézních dá změřit obtížně a lepší měřit obvod břicha.

Kritéria obvodu pasu se v anglosaské literatuře shodují s naším obvodem břicha, pro který máme referenční rozmezí i v rámci programu Růst cz.

Pohybové aktivity obézních dětí při lázeňském pobytu – Mgr. Renata Větrovská, Poděbrady

Diskuse:

Měření viscerálního tuku bioimpedancí je spekulativní a v praxi je výtěžnější obvod břicha.

Při skupinových pohybových aktivitách je preferované navození radosti z pohybu před energetickým výdejem.

Systém nutriční edukace během lázeňského pobytu – Petra Brunclíková, Šárka Suraová,   Karlovy Vary ,

18.20– 19.30 Workshop: Postavení kojenecké a batolecí stravy v prevenci a léčbě dětské obezity  MUDr. Zlatko Marinov

Vytvoření pracovní skupiny:

Doporučený postup prevence a léčby běžné dětské obezity v kojeneckém věku

Cílová skupina:

obezita matky, gestační DM, IUGER

catch-up nad 120 %  porodní SD BMI

příkrm vypije celou lahev

Základní doporučení:

•      správná technika kojení 5x přes den + 2x noc

•      NE ad libidum !

•      příkrm plně adaptovaná mléka důsledně dle magistra liter

•      nemléčné příkrmy od 4. měsíce za stolem, vždy zelenina a ovoce

•      na pití pouze voda

•      SC a ATB  2 měsíce probiotika

Sobota  13.10.2012 seminář metodiky ambulantní práce od 8.30 – 13.00 hod

8.30 -10.15  5. blok: Možnosti ambulantní péče nadváhy a obezity

Možnosti prevence a léčby dětské obezity v ordinaci PLDD - MUDr. Helena Letáková Turnov

Potřeby PLDD v prevenci a léčbě dětské nadváhy:

Sjednotit programy pro pořizování dat používané při JPP v rámci republiky

                                       - v parametrech

                                       - v jednotném formátu dat

Umožňovat statistické zpracovávání dat, jak pro účely vlastní ordinace, tak výzkumné

                                   - centrální úložiště dat

Definovat preventivní léčebné postupy

                   - věkové nastavení JPP

                   - obsah preventivního vyšetření

                   - dispenzární péče ?

Definovat cílenou léčbu

                   - možnosti  PLDD – časové a ekonomické

                   - existence spolupráce se specialisty v celé ČR

                   - ekonomická motivace lékaře

Definovat reálný podíl při řešení obezity a jejích následků ve společnosti pro

                           -  lékaře

                           -  pacienta

                           -  společnost obecně

Formulovat reálný podíl  pojišťoven  při řešení obezity a jejích následků ve společnosti

 Diskuse:

V prezentovaných kazuistikách 50% dětí nástup obezity v kojeneckém věku.

Vytrácí zdravotní autorita PLDD.

Co s tím? - MUDr. Renata Jenkovská, Moravský Krumlov

Obezita neléčená v dětství pro nezájem rodiny, v časné plnoletosti z vlastní iniciativy úspěšná redukce na 1/3 dietě s https://www.c25k.com/ .

Diskuse:

Nástup obezity u klienta poprvé v kojeneckém věku.

Běh není vhodným sportem pro závažnější stupeň obezity.

Caterpillar – Ing. Hana Střítecká, Ph.D., Hradec Králové

https://buterflly.webnode.cz/products/caterpillar/

https://issuu.com/sdetmiprotiobezite/docs/caterpillar?mode=window&pageNumber=1

Ve dvou pilotních ambulancích vysoký výskyt nadváhy a obezity v adolescenci ve shodných intencích s COPAT.

Alarmující výskyt závažné obezity, která nemá  korelát.

Žij zdravě  – MUDr. Zlatko Marinov, Praha

Preventivní program nadváhy pro celou rodinu s poradnou a doporučeními

https://www.zijzdrave.cz/

https://www.yesneyes.cz/

S dětmi proti obezitě – MUDr. Zlatko Marinov, Praha

Dětská obezita je vrchol ledovce civilizačních onemocnění

Připravované www.sdetmiprotiobezite.cz

Butterfly – MUDr. Zlatko Marinov, Praha

https://buterflly.webnode.cz/products/produkt-2/

https://issuu.com/sdetmiprotiobezite/docs/butterfly_care?mode=window&pageNumber=1

3D trénink – MUDr. Dalibor Pastucha Ph.D., Olomouc

10.40 – 12.15  6. blok:   Výtěžnost preventivních programů pro ambulantní praxi

Hravě žij zdravě  - Mgr. Jana Divoká, Praha

Komunitní léčba dětské nadváhy s edukativními materiály

https://www.hravezijzdrave.cz/

Výživa dětí – Mgr. Hana Knížková Dis., Praha

Racionální výživa s materiály a jídelníčky pro jednotlivá věková období

www.vyzivadeti.cz

Diskuse: Doporučeno opustit podporu projektu Happy snack, který je v protikladu proti zásadám racionální stravy zejména v pitném režimu.

Zdravá abeceda - Nikola Křístek, Praha

Projekt  pro mateřské školky

https://www.zdravaabeceda.cz/

Zdravý start - Nikola Křístek, Praha

Projekt pro dětské sestry v ordinaci PLDD, s výukovým materiálem výživy od 0-3 let věku

https://www.zdravystart.cz/

Zdravotní gramotnost - Nikola Křístek, Praha

Projekt pro dospělé, které vychovávají děti

https://www.gramotnost.cz/

 

Doporučené akce:

Obezitologie & bariatrie 2012 1. - 3. 11. 2012  Praha www.obesitas.cz

XIV. Hradecké pediatrické dny 2.-3. 11. 2012 HK https://www.bpp.cz/pediatriehk/

Dětská výživa a obezita v teorii a praxi 16.-17. 11. 2012 Poděbrady https://www.vyzivaspol.cz/rubrika-aktuality/detska-vyziva-a-obezita-v-teorii-a-praxi-2012.html

Postgraduální školení v obezitologii pro pediatry 26.- 30 .11. 2012 Praha www.endo.cz